Wymagania systemu:

System operacyjny: Windows 2000/XP albo wyżej, Procesor przynajmniej 800 MHz, przynajmniej 10 MB dysku twardego.

Download teraz!

Dodatkowe downloads:

Firefox Add-on
Chrome Add-on

Release Notes

2.9.4 "Phoebe"

 • Compatible wih Chrome version 29
 • Open weblin helper Chrome extension in chrome Web store, if Chrome installed
 • Launch Chrome on Win64

2.9.3 "Hyperion"

 • Fix Chrome https URLs
 • Configure https like http URLs: enter by default
 • Fix free floating avatar in Firefox
 • Include weblin helper 2.3
 • Prepare for more points than blue diamond

2.9.2 "Themis"

 • Browser compatibility for Firefox 6, Chrome 13

2.9.1 "Arktos"

 • New speech bubble feature: "Show old speech bubbles"
 • Improved window handling

2.9.0 "Ares"

 • Weblin SiteFX - Effects for weblins
 • Weblin SiteFX - New shop for effects
 • Performance improvements for huge buddylists

2.8.7 "Asklepios"

 • Improvements in preparations for weblin SiteFX
 • Improved window management in task manager
 • Improved log output
 • Internal improvements

2.8.6 "Iris"

 • New weblin Helper for Firefox 3.1
 • Improved message window system
 • Improved behaviour of new speech bubble
 • Improved weblin Sitekit
 • Improved weblin Flirt
 • Internal improvements
 • Improved behaviour for Google Chrome
 • Preparation for weblin SiteFX

2.8.5 "Oknos"

 • New speech bubble design
 • New and changed social bookmarks for some languages
 • Preparation for new contact list server mechanism
 • Improved "Talk to" feature

2.8.4 "Niobe"

 • Improved speech bubble behaviour
 • New speech bubble features
 • Colored text in speech bubble
 • Missed system messages can be displayed when starting weblin
 • Message window system for locations
 • New language: Turkish

2.8.3 "Theodoros"

 • Butler becomes opaque when buttons are positioned on him
 • Improved VPI handling
 • Improved chat bubble behaviour in moderated rooms
 • Improved installation procedure after aborted deinstallation
 • Improved behaviour of Butler in rooms to which only members have access
 • Improved behaviour of Butler in password protected rooms
 • Improved weblin Flirt functions
 • Improved weblin Flirt popup information text
 • Problem of several login dialogues appearing has been solved

2.8.2 "Circe"

 • Podwójne kliknięcie na "kontakt online" otwiera czat prywatny.
 • Można ukryć Lokaja i klikać na niego.
 • Okno tekstu Lokaja znika/ pojawia się przy podwójnym kliknięciu na Lokaja
 • Weblin Sitekit Feature:
 • Weblin Sitekit Feature: Wejść do pokoju i opuścić pokój
 • Weblin Sitekit Feature: W prawym rogu Offset określona jest dokładna wielkość awatara.
 • Weblin Sitekit Feature: Dodać przedrostek, aby zmienić Lożę
 • Weblin Sitekit Feature: Dodać flagi dla specjalnych czynności.
 • Weblin Sitekit Feature: Określić wielkość browsera Clienta
 • Weblin Sitekit Feature: Określić właściwości Visitora
 • Podwójne kliknięcie na figurę otwiera standardowe okno do mówienia
 • Nowy weblin Helper do lepszego wspomagania weblin Sitekit
 • Usprawnienia w Updaterze

2.8.1 "Jamblichos"

 • Nowy język: chiński
 • Nowy wygląd
 • Nowy i stały design dla dialogów programowych
 • Nowa funkcja: weblin flirt
 • Inwentarz nie-animowanych figur nie jest wyświetlany
 • Wyramowyć weblin Lite gdy weblin aktywny
 • weblin Lite (widget) wyłączyć, jeśli weblin aktywny
 • weblin jest aktywowany w Firefox automatycznie (po włączeniu)
 • Komunikacja między weblinem a browserem (weblin sitekit)
 • Akcje między figurą a stroną
 • Ustawienia: Wchodzić/ nie wchodzić zapisane jest nie dla pokoju tylko dla strefy pokojów.
 • Menu „Prywatny czat“ zdeaktywowane, jeśli drugi użytkownik ma wersję weblin.lite
 • Naprawiono błąd powodujący puste nawiasy po otrzymaniu wiadomości z pokoju (nawiasy usunięte).
 • Trwanie automatycznej nieobecności ograniczone
 • Opcja: Prywatny czat akceptować tylko od przyjaciół
 • Opcja: Wiadomości Toast dla prywatnego czasu od innych niż przyjaciół pokazywac Prywatny czat akceptować tylko od przyjaciół
 • Treść tekstu nie jest wpisywana automatycznie po pojawieniu się okna czatu prywatnego.
 • Wiadomości w „Prywatnym czacie“ dla partnera po zamknięciu okna
 • Powtórzyć połączenie automatycznei, jeśli Login nie powiódł się
 • Blokować wiadomości Tost o takiej samej treści
 • Naprawino błędny Updater problemów pisowni w Vista
 • Nowy przebieg Update
 • Ulepszony Updater
 • Lepszy weblin Publisher
 • Lepszy Firefox Add-on
 • Lepszy czat prywatny
 • Większa szybkość menu figury przy pierwszym otwieraniu
 • Wspomaganie linków URL z ./ und ../
 • Wspomaganie browsera Maxthon, Tencend Traveler
 • Zmiana: Ustawienie standardowe dla wszystkich sygnałów dźwiękowych to „Wyłączone“

2.7.13 "Pasiphae"

 • Przygotowane dla Firefox 3

2.7.12 "Daidalos"

 • Nowa funkcja: "weblin Publisher" do łatwego zamieszczania publikacji na własnym blogu z opcjonalnym screenshotem
 • Nowa funkcja: Narzędzie do łatwej generacji linków lite
 • Nowa funkcja: Wybierać weblinów na wybranych stronach
 • Nowa funkcja: akcje w pokoju dla specjalnych akcji użytkowników widoczne jako wykrzyknik na Lokaju
 • Nowa funkcja: Chmurka czatu na Lokaju pokazuje meldunki serwera
 • Ulepszona funkcja "Wysłać stronę" z dodatkowymi narzędziami opracowywania scrennshotu
 • Nowe funkcje dostępne teraz w komado czatowym
 • Opracowane okna wymiany, inwentarza i innych funkcji weblin
 • Funkcje niedostępne dla innych weblinów są wyłączone w menu
 • Minimalna długość pseudonimu skrócona z 4 do 3 znaków
 • Opcja "menu weblin" funkcjonuje teraz poprawnie

2.7.11 "Kalliope"

 • Naprawiono błąd „Już połączony“
 • Przy instalacji nie zakładać nowego konta użytkownika, jeżeli jeden już istnieje
 • Jednoznaczny ID klienta
 • Wysyłać HTTP header Accept-Language
 • Pseudonim jako pole konieczne podczas instalacji

2.7.10 "Prometheus"

 • Kopiować/ Wstawiać w integrowanym browserze
 • YIGG dodany jako usługa w Lokaju

2.7.9 "Kassandra"

 • Redukcja obciążenia procesora podczas pokazywania figur
 • Dodatkowa opcja redukcji obciążenia procesora.
 • Usprawniony filtr wyrazów do filtrowania pseudonimów
 • Przyczepić obrazek do figury
 • Nowy język: pl
 • Ograniczenie długości tekstów dla tekstów, nazw loży, oznaczeń loży i statusu online
 • Punkt w menu do przywrócenia zachowanych figur
 • Wuszlowanie od zignorowanych użytkowników nie jest pokazywane
 • Obsługa protokołu Jabber dla listy kontaktowej (Roster)
 • Lepsze pokazywanie znaków specjalnych w Tosterze
 • Nowe obrazki dla właścicieli, moderatorów i administratorów
 • Lepsza korekta błędów podczas tworzenia pomieszczeń
 • Opcja usuwania prywatnych danych dostępu podczas deinstalacji
 • Lepsze postępowanie w przypadku błędów w instalacji
 • Lepszy Dialog, jeżeli osoba nie może być wuszlowana
 • Oznaczenie dla wiadomości systemowych w oknie czatowym przez „!“ zamiast „S“
 • Chmurka czatowa w Lokaju na wiadomości systemowe
 • Usprawnione trial account
 • Szczegółowe wiadomości o błędach podczas logowania
 • Zoptymalizowane okno meldowania w kliencie
 • Usprawniono pracę z Windows Vista

2.7.8 "Santos Clausos"

 • Okno prywatnego czatu ma teraz minimalną wielkość
 • Dodano opcję 'Wuszlować' w menu
 • Dopasowane menu w oknie prywatnego czatu dla botów i skrzyń
 • Pozycja i wielkośc okna 'Wymiana' poprawione
 • Usunięto automatyczną odpowiedź od zignorowanych weblinów
 • Toplins na www.weblin.com pokazują najaktywniejszych weblinów

2.7.7 "Kassiopeia"

 • Plądrować skrzynię ze skarbami
 • Dodać inwentarza
 • Handel z innymi weblinami
 • Wuszlowanie jako wiadomość w Tosterze
 • Usprawniono pracę z Windows Vista
 • Podwójne kliknięcie na awatary innych otwiera prywatny czat
 • Podwójne kliknięcie na własną figurę otwiera chmurkę czatu
 • Wersja francuska
 • Ustawienie 'Pokazywać, gdy przyjaciel jest offline' jest teraz poprawnie zapisane
 • Loża jako ikona w Lokaju
 • Nowe funkcje URL-Mapping

2.7.6 "Demeter"

 • Zgłosić nadużycie
 • Przygotowania do wymiany/ handlu
 • Inna nazwa 4 Linked
 • Przygotowania do dodatkowych funkcji URL-Mapping
 • Dodatkowe raporty w przypadku rzadkich błędów
 • Opcja w Ustawieniach, aby pokazywac jedynie te kontakty, które są online

2.7.5 "Poseidon"

 • Loże
 • Wersja japońska
 • Nowe ikony i guziki
 • Taborder w dialogu z ustawieniami poprawiony
 • Chmurka tekstowa usunięta z menu figury u innych
 • Protokół widget zmieniony
 • Tytuł prywatnego chatu dopasować dynamicznie
 • Widget nazywa się teraz Aplikacja
 • W razie potrzeby okno czatowe zawsze na pierwszym planie

2.7.4 "Odysseus"

 • Przyjaciół* i zapamiętanych weblinów# pokazać na czacie
 • CzatWidget Interface i pierwsza gra : 4 Linked
 • Specjalne zdjęcia startowe dla niektórych społeczności
 • Naprawiono błąd Wysyłania strony mailem na 2 desktopy
 • Express Download i Upgrade na pełną wersję
 • Nowe języki : es,it,pt

2.7.3 "Herakles"

 • Pokazać części punktów
 • Zredukować pseudonim do 20 znaków
 • Release Notes
 • Czarna lista w prywatnym czacie naprawiona
 • Przycisk OK w oknie informacyjnym

2.7.2 "Achilles"

 • Punkty, gwiazdki i korony
 • Po Upadate pokazać okno informacyjne
 • Nowe awatary
 • Wiadomości Wchodzić/ Opuszczać skonfigurować w czacie
 • Microsite

2.7.1 "Andromeda"

 • Wyłączyć chmurkę w oknie czatowym
 • Własne wiadomości w statusie "dostępny"
 • Wiadomości Wchodzić/opuszczać w czacie
 • Tytuł jako tooltip do pseudonimu
 • Poprawiono system-tray menu

2.7.0 "Priamos"

 • Zapamiętać przyjaciół i weblinów
 • Okno powiadomień
 • Pozycja Web
 • Lokaj na stronie
 • Usługi na stronie
 • Filtr tekstu
 • Link do pseudonimu
 • Nowe symbole statusu online
 • Ustawienia programu zmienione
 • Menu użytkownika w prywatnym czacie