Ochrona danych

Weblin to software i usługa firmy Zweigeist GmbH. ZWEIGEIST GmbH traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie. Chcemy zwiększyć zaufanie do internetu i pokazać, jak funkcjonuje weblin oraz jak obchodzimy się z danymi osób prywatnych.

weblin Software

Ten program nie gromadzi żadnych danych osobowych. Informacje nie są gromadzone w celach komercyjnych. Program ten analizuje jedynie otwarte strony internetowe, aby móc wchodzić do odpowiednich pokojów czatowych. Adresy URL stron internetowych nie są zapisywane. Cały system łącznie z tym programem został zaprojektowany z myślą o tym, aby sfera prywatna chroniona była przed niedozwolonymi akcjami.

Topcloud

Informacje o stronach internetowych, które są odwiedzane, są traktowane poufnie. Z adresów internetowych, na których się aktualnie znajdujesz, tworzony jest klucz za pomocą jednorazowego kodu (hash algorithm). Jedynie ten klucz jest przesyłany do serweru weblina. Nikt, nawet serwer, nie może tego klucza odczytać. Serwer porównuje jedynie, którzy użytkownicy dysponują tymi samymi kluczami i decyduje, kto może się nawzajem widzieć. My wiem więc tylko, kto przebywa w tym samym czasie na tej samej stronie, ale nie widzimy, jaka to strona.

Jedynym wyjątkiem jest przekazywanie adresu strony, na której aktualnie przebywasz, na Topcloud. Jeśli tego nie chcesz, możesz wyłączyć tą funkcję w „Ustawieniach“ pod "Topcloud - dane wysyłać".

Dane osobowe

Jeśli rejestrujesz się w naszym programie, zostaniesz zapytany jedynie o imię i e-mail. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych informacji, abyś mógł darmowo korzystać z weblina. Ty decydujesz, czy chcesz podać w profilu więcej informacji o sobie.

Ochrona danych

Dane osobowe użytkownika będą przez weblin przechowywane, opracowywane i wykorzystywane w czasie trwania umowy bez dodatkowego wyrażania zgody jedynie w celach określonych w umowie oraz w celu rozliczeń.

Gromadzenie, wykorzystywanie oraz opacowywanie danych odbywa się drogą elektroniczną. Lupus Labs informuje niniejszym użytkowników, iż przechowuje on i przetwarza ich dane osobowe w celach określonych w umowie. Lupus Labs zastrzega sobie prawo do przetwarzania tych danych w sposób anonimowy. Dane kontaktowe użytkownika ujęte są w jego osobistym koncie klienta. Ponadto przechowuje Lupus Labs informacje na temat usług, z jakich użytkownik korzystał, aby móc mu je na jego życzenie udostępnić. Zweitgeitst nie przekazuje danych osobowych użytkowników osobom lub instytucjom trzecim, poza instytucjami pośredniczącymi w pobieraniu opłat. Lupus Labs gwarantuje to na podstawie umowy ze spółkami partnerskimi o ochronie danych osobowych.

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, serwis analizy stron. Google Analytics wykorzystuje tak zwane "Cookies", są to zapisane na Twoim komputerze pliki tekstowe, które analizują użytkowanie stron. Zapisywane przez Cookies informacje o Twoim użytkowaniu strony (łącznie z Twoim IP) przesyłane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google przetwarza te informacje w celu analizy korzystania ze strony, w celu sporządzenia raportu o aktywności na niej dla jej administratora oraz w calu polepszania i usprawniania usług związanych z korzystaniem z tej strony i internetu. Google zastrzega sobie prawo do przekazywania tych informacji osobom trzecim, o ile zostało to prawnie zarządzone albo w przypadku, gdy przetwarzają one te informacje na zlecenie Google. Twój adres IP nie będzie w żadnym przypadku przekazywany razem z Twoimi danymi. Przez odpowiednie ustawienia browsera możesz także zapobiec instalacji Cookies. W tym przypadku może się zdarzyć, że ewentualnie nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Gdy korzystasz z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na przetwarzanie informacji zgromadzonych przez Google metodą opisaną powyżej dla określonch wcześniej celów.

Zweigeist GmbH wykorzystuje pixele czyli przeźroczyste pliki GIF do zarządzania reklamami internetowymi. Pliki GIF udostępniane są przez nasze partnerskie biuro reklamy - DoubleClick. Za pomocą tych plików DoubleClick może rozpoznać unikatowe Cookie na Twoim browserze, dzięki któremu wiemy, jakie reklamy przyciągają użytkowników na naszą stronę. Ten plik Cookie został umieszczony na stronie przez nas albo innego reklamodawcę współpracującego z DoubleClick. Dzięki plikom Cookies oraz technologii Spotlight gromadzone i udostępniane informacje pozostają anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji danej osoby. Nie obejmują one ani Twojego imienia, ani adresu, numeru telefonu czy adresu mailowego. Dalsze informacje o DoubleClick i o tym, jak można te technologie deaktywować znajdziesz tutaj: [http://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy].

Linki do innych stron internetowych

Na naszych stronach znajdują się linki do innych stron internetowych. Na przykład pod „Topcloud“ wymienione są strony internetowe, na których przebywają obecnie użytkownicy weblina. Topcloud jest usługą dla naszych użytkowników. Zweigeist nie jest odpowiedzialny za treść innych web stron.

Contact us

Lupus Labs welcomes your comments regarding this privacy statement. If you have questions about this statement or believe that we have not adhered to it, please contact us by using our Formularz kontaktowy or write us an email to support[at]weblin.com

Weblin Privacy, Lupus Labs, Waterloostr. 26; 22769 Hamburg, Germany

© Lupus Labs;.All rights reserved.